in

LOLLOL OMGOMG CuteCute WTFWTF CryCry AngryAngry LoveLove

Уултаараа дэлхийд хамгийн өндөр 15 улсыг жагсаажээ

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдэгдсэнээр бол 2011 онд дэлхий дээр 2,5 сая гаруй хүн а.лкох.олоос болж нас 6арсан байна. Энэ нь дэлхий дээрх vхлийн шалтгааны нэлээн дээгүүрт орох үзүүлэлт юм.

Үүнээс үүдэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага өөрийн байгууллагийн 193 улсыг хамарсан а.лк.охолын хэрэглээний судалгаа явуулж жагсаалт гаргасан байна. Ингээд дэлхий дээр хамгийн их а.лко.хол хэрэглэдэг 15 улсыг танилцуулъя.

15. Ирланд улс

Жилд 1 хүнд ноогдох с.огтууруулах ундааны хэмжээ – 14,42 литр

14. Португал улс

Жилд 1 хүнд ноогдох с.огтууруулах ундааны хэмжээ – 14,54 литр

13. Өмнөд Солонгос улс

Жилд 1 хүнд ноогдох с.огтууруулах ундааны хэмжээ – 14,8 литр

12. Литва улс

Жилд 1 хүнд ноогдох с.огтууруулах ундааны хэмжээ – 15,03 литр

11. Хорват улс

Жилд 1 хүнд ноогдох с.огтууруулах ундааны хэмжээ – 15,1 литр

10. Беларусь улс

Жилд 1 хүнд ноогдох с.огтууруулах ундааны хэмжээ 15,14 литр

9. Словен улс

Жилд 1 хүнд ноогдох с.огтууруулах ундааны хэмжээ – 15,18 литр

8. Румын улс

Жилд 1 хүнд ноогдох с.огтууруулах ундааны хэмжээ – 15,29 литр

7. Андорра улс

Жилд 1 хүнд ноогдох с.огтууруулах ундааны хэмжээ – 15,48 литр

6. Эстони улс

Жилд 1 хүнд ноогдох с.огтууруулах ундааны хэмжээ – 15,56 литр

5. Украин улс

Жилд 1 хүнд ноогдох с.огтууруулах ундааны хэмжээ – 15,57 литр

4. Орос улс

Жилд 1 хүнд ноогдох с.огтууруулах ундааны хэмжээ – 15,75 литр

3. Унгар улс

Жилд 1 хүнд ноогдох с.огтууруулах ундааны хэмжээ – 16,28 литр

2. Чех улс

Жилд 1 хүнд ноогдох с.огтууруулах ундааны хэмжээ – 16,47 литр

1. Молдов улс

Жилд 1 хүнд ноогдох с.огтууруулах ундааны хэмжээ – 18,21 литр

Нэмэлтээр: 56-р байр. Америкийн Нэгдсэн Улс. Жилд нэг хүнд ноогдох с.огтууруулах ундааны хэмжээ 9,43 литр

188-р байр (хамгийн сүүлийн байр). Йемен улс. Жилд нэг хүнд ноогдох с.огтууруулах ундааны хэмжээ 37,8 миллилитр

Written by Шивэгчин

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ямар байрлалтай унтаж байгаагаас хамаарч орлогыг тань тодорхойлж болно

Эмээгийн хайр, халамжийг гүйцэх зүйл хаана ч байхгүйг батлах хайр хүргэм түүхүүд